కాకి రెట్ట గా కక్ష్య సాదింపు చర్యలు. . .

అమ్మ(సోనియా) ఆదేశించింది
పచ్చ మీడియా పండగ చేసుకుంటుంది
జగన్ ని తొక్కి పట్టి, నారా (ని తేవాలని) తీయాలని ప్లాన్ సిద్దమయింది
ఎప్పుడు దొరుకుతాడా , ఎక్కడ దోర్కుతాడా అని గోతి కాడా నక్కల్లా చూస్తున్నాయి. . .
కానీ
రాజన్న పాదయాత్ర ముందు సూర్యుడు కూడా ముగాబోయడని, పాపం ఈ ఎల్లో మీడియా కి తెలిసినట్టుగా లేదు
జన ప్రభంజనం ఒట్లుతో, జగన్ రూపం లో "సత్యమేవజయతే" అని విజయ కేతనం ఎగురవేసినా ఇంకా బుద్ధి లేని, రాని చేష్టలు

జై జగన్ జయహో వై ఎస్ ఆర్


Next Post Previous Post