రాజకీయాల్లో సమూల మార్పులు

ఈ ఫలితాల ఉత్తేజంతో 2014లో అఖండ విజయం సాధిస్తాం
మాకు అండగా ప్రభుత్వముందని పేదలు
గుండెలపై చెయ్యేసి చెప్పుకునేలా పాలిస్తాం
ప్రభుత్వ పాఠశాలలన్నింటిలో ఇంగ్లిష్ మీడియం కూడా పెడతాం
తద్వారా బీఈడీ వారికి ఉద్యోగాలు కల్పిస్తాం -వైఎస్ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి
Next Post Previous Post